Things that get me inspired 

The mermaid of Holland

 

Click edit button to change this text.

Carel Fabritius

Carel Fabritius. Veelbelovend wonderkind of buitengewone pechvogel ?

Al vanaf mijn jongste jaren ben ik een groot bewonderaar van onze belangrijkste Nederlandse schilder Rembrandt. Als Beemsterling ben ik dan ook bovenmatig geïnteresseerd in Rembrandts ‘meest belovende’ leerling Carel Fabritius. Ook eenmaal inwoner van de Beemster. Deze Fabritius is jammer genoeg te jong gestorven, hij werd slechts 32 jaar en heeft in zijn leven ongelooflijk veel klappen opgelopen. Deze Fabritius kwam uit een gezin waarin z’n vader schilderde en ook zijn beide broers. Carel moet er al op zeer jonge leeftijd met kop en schouders boven uitgestoken hebben want in 1641 op 19 jarige leeftijd werd hij al leerling van Rembrandt. Hij heeft waarschijnlijk over een ongelofelijk talent beschikt dat Rembrandt moet hebben herkend. Een soort wonderkind dus. Hij moet meegewerkt hebben aan de Nachtwacht wat precies in die jaren tot stand kwam en was bevriend met Samuel van Hoogstraten waarmee hij samen met nog een flink aantal andere leerlingen in het atelier van Rembrandt werkte. Misschien heeft hij in die tijd wel een belangrijk aandeel in dit meesterwerk gehad. Rembrandt zat in die dagen in grote moeilijkheden zijn vrouw Saskia kwam te overlijden, bovendien verloor hij in korte tijd drie kinderen. Kunsthistorici beweren dat dit moment een ommekeer was in Rembrandts leven. Hij maakte in deze periode slechts 15 schilderijen terwijl hij hiervoor zeer actief was geweest. Hij ging veel naar veilingen, kocht werken van grote meesters en gaf veel geld uit. Hij verkocht zelfs werk van zijn leerlingen als werk van hemzelf. Wellicht noemde Fabritius Rembrandt daarom in een gedicht een geldwolf. Fabritius heeft ons slechts 15 schilderijen nagelaten. Maar met wat voor een kwaliteit. Hij moet een zeer grote invloed op Rembrandt hebben gehad, want als je naar werken als ‘De Opstanding van Lazarus’ kijkt denk je in eerste instantie met een Rembrandt van doen te hebben. Rembrandt heeft ook een schilderij van dit onderwerp gemaakt, maar dit schilderij is anders. Emotioneel, schitterend qua compositie en dramatische uitbeelding en wat me het meeste treft het schilderij is puur. Ontdaan van teveel. Het zindert van eenvoud. Christus is hier een gewone man. Wat mij echter het meeste boeit is dat Fabritus in staat is geweest het ultieme moment – tot op de milliseconde – waarop Lazarus opnieuw tot leven wordt gewekt, vast te leggen. Het exacte moment waarop er bij Lazarus weer bewustzijn aanwezig is. De toeschouwers zijn verbaasd je hoort ze bijna denken ”Wat gebeurt hier“? Het schilderij is gedateert 1643. Een jaar na de tot standkoming van de Nachtwacht. Het is een heel groot schilderij 210 x 140 cm met vele figuren. Dat schilder je niet zo even op een achternamiddag. En waar heeft hij dit schilderij in godsnaam geschilderd? Zijn ouders waren klein behuisd en woonden in een klein huis naast de kerk. In 1642 was zijn jonge vrouw gestorven bij de bevalling van een tweeling waarvan er ook een overlijdt. Fabritius is dan 21 jaar. In hetzelfde jaar 1643 verlaat hij Rembrandts atelier en keert terug naar Middenbeemster waar ook zijn tweede dochtertje Aeltje overlijdt. Het thema wederopstanding moet dus heel veel voor hem hebben betekent in deze bijzonder verdrietige tijden. In Middenbeemster heeft hij waarschijnlijk weer 7 jaar bij zijn ouders gewoond voor hij naar Delft vertrok. Zijn vader was schoolmeester, voorzanger en koster van de kerk. Middenbeemster bestond net 30 jaar. De familie Fabritius moeten zoiets als in deze tijd de eerste pioniers van de Flevopolder zijn geweest. Middenbeemster was nou niet bepaald het prototype van een bruisende stad. Maar lag waarschijnlijk wel op een doorvoerroute naar Hoorn en Enkhuizen gezien de smidse met travaille die daar aanwezig was en waar je je paard kon laten beslaan. De smidse met travaille is er nog altijd te zien.

Rembrandt

Click edit button to change this text.

Frans Banninck Cocq

Click edit button to change this text.

Samuel van Hoogstraaten

Click edit button to change this text.

Johannes Vermeer

Click edit button to change this text.

Jacoba van Beieren

Click edit button to change this text.

W.O.J. Nieuwenkamp. Artistic know it all.

 

Click edit button to change this text.

Arnout Vosmaer

Click edit button to change this text.

Stadhouder Willem V

Click edit button to change this text.

The Dodo

 

Click edit button to change this text.

Herritage and history 

Click edit button to change this text.